Sale!

แอลคาร์นิทีน 500 mg.

2,200 ฿ 1,400 ฿

WWL L-Carnitine วูฟเวอร์ลีน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แอลคาร์นิทีน

หมวดหมู่:

รายละเอียด

WWL L-Carnitine วูฟเวอร์ลีน แอลคาร์นิทีน !!

ออกกำลังกายได้นานขึ้น ระบบเผาผลาญทำงานได้ดีขึ้น

– แอลคาร์นิทีน 500 มิลลิกรัม

– แนะนำทานก่อนออกกำลังกาย 30-60 นาที